Selecteer een pagina

Voldoe vóór
1 januari 2024
aan de informatieplicht
en voorkom boetes met onze scan.

Gratis check, levert unieke tips op en binnen 1 minuut ingevuld!

Energiescans gedaan

Jaar ervaring

Dit levert de energiescan op:

Geen onnodige verplichtingen op uw hals
Wij kennen de 149 punten van de lijsten en weten precies wanneer welke maatregelen voor u van toepassing zijn. Zelf indienen is riskant als diepgaande kennis van de maatregelen ontbreekt.

”Zo hebben wij gezien dat iemand die een compressor had, er €12.000 in had geïnvesteerd. Terwijl onze klant in een soortgelijke situatie alleen het proces licht hoefde te wijzigen om toch aan de maatregel te voldoen.”

✓ Geen boetes
Door op tijd in te dienen zijn de omgevingsdiensten tevreden. Zo worden boetes vermeden, deze kunnen oplopen tot € 2.000 per waarschuwing.

✓ Inzicht in uw situatie & beter rendement
Besparen wordt vaak als iets ‘groots’ en ‘complex’ ervaren, waarbij no-nonsens maatregelen over het hoofd worden gezien die niet in de maatregelenlijst staan, maar u wel een goed rendement opleveren voor milieu en portemonnee.

✓ Verplichting voldaan
De volledige rapportage bij de RVO is ingediend en aan alle verplichting voldaan.

 

Gekwalificeerd Energieadviseur

Hoe werkt de scan?

Plan een bezoek en wij komen vrijblijvend bij je langs. De scan is opgebouwd uit twee delen:

Deel 1: Inventarisatie, we komen langs.
We komen langs op locatie en pakken de lijsten erbij en verzamelen alle gegevens die nodig zijn voor de informatieplicht.

Deel 2: Plan van aanpak en indienen RVO
We maken een duidelijk overzicht van alle (verplichte) maatregelen die voor u van toepassing zijn.
En dienen als uw intermediair de volledige rapportage bij de RVO in.

 

Plan een bezoek

Kies een moment, dan kijken wij welke adviseur op uw gekozen moment beschikbaar is

Informatieplicht?

Ontstaan: De overheid wil graag het energieverbruik in Nederland fors terugdringen. Om dit te bereiken stelt de overheid bedrijven met een jaarlijks verbruik van meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 aan gas verplicht om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder door te voeren. De zogenaamde energiebesparingsplicht.

Om het u makkelijker te maken heeft de overheid (RVO) daarom erkende maatregelen bedacht, een lijst met 149 maatregelen.  Aan de hand van deze ‘Erkende maatregelenlijst (EML) moet u de overheid voor 1 december 2023 informeren, de zogenoemde informatieplicht. U moet laten weten, via de site van de RVO (e-loket) welke maatregelen u genomen heeft of gaat nemen in de komende tijd.

Wijzigingen vergeleken met 2019
Vergunning plichtige bedrijven, glastuinbouwbedrijven en bedrijven die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem komen nu onder de aangepaste energiebesparingsplicht te vallen.

Daarnaast is de Erkende Maatregelenlijst anders vormgegeven dan voorgaande jaren. Waar eerder er verschillende lijsten waren voor verschillende branches is er nu één lijst.

Alle maatregelen zitten daarin en zijn gesorteerd op gebouw, proces en faciliteiten. De kans dat u maatregelen op uw hals haalt die eigenlijk niet voor u van toepassing zijn is daarom groot.

Het is belangrijk dat u weet welke maatregelen voor uw bedrijf relevant zijn. Daarom bieden wij u graag onze hulp aan. Zodat u effectief verduurzaamt en aan uw verplichtingen voldoet.

Overige verplichtingen:
Onderzoeksplicht en EED-auditplicht.


Onderzoeksplicht 

Als u meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas(equivalent) verbruikt heeft u ook een onderzoeksplicht. Deze plicht is uitgebreider en vervangt de informatieplicht niet. De onderzoeksplicht vraagt naast de energiebesparende maatregelen ook om de CO2 reducerende maatregelen die uitgevoerd zijn of worden uitgevoerd. 

EED-auditplicht.
Deze plicht geldt als uw onderneming: 250 fte of meer heeft of een jaaromzet heeft van meer dan 50 miljoen en een jaarlijks balanstotaal van meer dan 43 miljoen
 (inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen). Deze EED-auditplicht is afkomstig vanuit de Europese Unie.

De EED-auditplicht is uitgebreider dan de Informatieplicht volgens de Erkende Maatregelenlijst en vraagt om rapportage van maatregelen in vier categorieën: processen, gebouwen, installaties en vervoer.

 

 

Investering

Veelgestelde vragen

De deadline was 1 december 2023, ben ik niet te laat?

Oorspronkelijk wel, maar er is voor iedereen uitstel tot 1 januari 2024. Tot die tijd handhaven de omgevingsdiensten niet.

Dit komt doordat de RVO veel technische storingen had met hun systeem, waardoor er nu als compensatie voor die storingen er uitstel geboden wordt.

Moet ik zelf nog actie ondernemen naar de RVO?

Nee, wij dienen namens jou de rapportage in bij de RVO. Zodat jij er geen omkijken naar hebt.

Ik verbruik 50.000 kWh maar wek 20.000 kWh op, ben ik dan ook verplicht?

Ja, er wordt gekeken naar het totaal verbruik. De enige ontheffing is als je volledig zelfvoorzienend bent.

 

Ik ga volgend jaar verhuizen, moet ik dan nog voldoen aan de Informatieplicht?

Dan nog steeds. Echter is het dan nog meer van belang om de rapportage goed in te vullen. De kans op voor u onnodige kosten is dan erg groot.

Maakt het uit wie de informatieplicht afneemt?

Zeker, onze mensen zijn getraind om creatief te denken en hebben veel ervaring met energiescans. Dat zorgt ervoor dat we veel alternatieven weten voor in eerste instantie ‘verplichte’ maatregelen. Hierdoor is de investering lager en de besparing groter.

Waarom willen jullie langskomen?

Om de informatieplicht voor jou zo gunstig mogelijk in te dienen hebben we een compleet beeld nodig van jouw onderneming. Denk aan type plaatjes van machines, uitleg over processen en een beschrijving van het huidige gedrag. 

Ik heb in 2021 nog een rapportage ingediend, geldt de deadline van 1 december 2023 dan ook voor mij?
Vergelijk het met je belastingaangifte, hierbij staat de datum van indienen ook vast. Je moet het een keer gaan doen, eerder is beter en later zorgt voor aantekeningen achter je naam.
De vorige ronde in 2019 was de eerste keer. Toen waren er weinig handhavers en was de urgentie vanuit het rijk er niet. Dit jaar ligt er vanuit het rijk meer nadruk op. Er is dit jaar meer budget voor handhaving en bedrijven worden ook actiever aangeschreven.
Ik ben EED plichtig, moet ik dan ook aan de informatieplicht voldoen?

JA, sinds de ronde van 2023 is dit het geval. Dit is een verschil met de editie van 2019 waarin dit niet zo was.

Wie moet de informatieplicht indienen? (huurder of verhuurder?)

Zowel de gebruiker (vaak huurder) als de gebouweigenaar zijn verplicht om aan de RVO te rapporteren. Waarbij er bij de eigenaar gekeken wordt naar de maatregelen die betrekking hebben op het gebouw en bij gebruiker naar de processen en faciliteiten.

Ook voor u?

Aan u de keus. Wij helpen u graag!